Hlavní obsah

work in

Vyskytuje se v

progress: work in progressnedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná práce

work: work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.

work: work in progress/processrozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená práce

shift: work (in) shiftspracovat na směny

pracovat: pracovat na směnywork (in) shifts

pole: Pracují na poli.They work in the fields., obdělávají půdu They work on the land.

skupina: pracovat ve skupináchwork in groups

směna: pracovat na směnywork (in) shifts