Hlavní obsah

literary [ˈlɪtərərɪ or ˈlɪtrərɪ]

Vyskytuje se v

heritage: national/literary/cultural heritagenárodní/literární/kulturní dědictví

scholar: literary scholarliterární vědec

theorist: literary theoristliterární teoretik

knižní: knižní výrazliterary expression

žánr: literární žánrliterary genre

práce: literární práceliterary work

tvorba: literární tvorbapsaní knih authorship, díla literary output