Hlavní obsah

literary [ˈlɪtərərɪ or ˈlɪtrərɪ]

Vyskytuje se v

heritage: national/literary/cultural heritagenárodní/literární/kulturní dědictví

scholar: literary scholarliterární vědec

theorist: literary theoristliterární teoretik

knižní: literary expressionknižní výraz

žánr: literary genreliterární žánr

práce: literary workliterární práce

tvorba: psaní knih authorship, díla literary outputliterární tvorba

literary: literary criticism/worksliterární kritika/díla