Hlavní obsah

literary [ˈlɪtərərɪ or ˈlɪtrərɪ]

Vyskytuje se v

heritage: national/literary/cultural heritagenárodní/literární/kulturní dědictví

scholar: literary scholarliterární vědec

theorist: literary theoristliterární teoretik

literary: literary criticism/worksliterární kritika/díla