Hlavní obsah

pata

Vyskytuje se v

Achilles: Achilles heelAchillova pata

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

vytáhnout: get sb out of a tight spotvytáhnout komu trn z paty

vytrhnout: get sb out of a tight spotvytrhnout komu trn z paty

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

hotly: hotly pursued by sbs kým v patách, těsně pronásledovaný kým

stilted: stav. stilted archklenba se zvýšenou patou

tail: be on sb's tailbýt komu v patách, být v závěsu za kým, pověsit se komu na paty

tip: from tip to toeod hlavy až k patě

pata: from head/top/tip to toeod hlavy (až) k patě/po paty