Hlavní obsah

vytáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (vyndat) co odkud take sth out of sth(tahem vyjmout) pull sth out of sthform. extract(odstranit) remove(vytasit) draw sthvytáhnout z kapsy nůžtake a knife out of one's pocketvytáhnout koho z vodypull sb from the water
  2. (nahoru) co pull/draw sth up(na stožár ap.) hoist, run up sthvytáhnout roletypull up the blindsloď. vytáhnout kotvuweigh anchor
  3. expr.(přimět jít, opustit ap.) koho odkud drag, haul, get sb out of sth
  4. expr.(vymámit) z koho co coax sth out of/from sb, wheedle sth out of sbexpr.(dostat) extract, get sth out of sbvytáhnout z koho penízewheedle some money out of sb
  5. (vylosovat) co draw sth
  6. expr.(z nepříjemné situace) koho z čeho get sb out of sth
  7. (posunout nahoru) co pull up, lift, raise sth
  8. (tažením zvětšit) co stretch sth (out of shape), extend sth
  9. (perem ap.) co go over(barevně) highlight sth

Vyskytuje se v

steh: remove the stitchesvytáhnout stehy

vlajka: raise/lower the flagvytáhnout/spustit vlajku

okénko: wind down/up the windowstáhnout/vytáhnout okénko v autě

vytáhnout se: It's nothing special.iron. To ses moc nevytáhl.

z, ze: He took it out of the bag.Vytáhl to z tašky.

zásuvka: unplug sthvytáhnout co ze zásuvky

hale: hale sb/sth out of sthvytáhnout koho/co odkud/z čeho

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pin: pull the pinvytáhnout pojistku, odjistit (granát)

roll: roll sth upvytáhnout, vyrolovat co okýnko auta, roletu ap., vyhrnout (si) co rukáv

standard: raise one's standardvytáhnout do boje

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

vytáhnout: take a knife out of one's pocketvytáhnout z kapsy nůž