Hlavní obsah

vysoce

Příslovce

  1. (do výšky) high
  2. (velmi) highly(značně) greatlyVysoce si ceníme čeho pomoci ap.We highly appreciate sth
  3. vysoce postavenýhigh-ranking, euf. top-drawer, (významný) prominent

Vyskytuje se v

bota: high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

čas: it's (high) time ...je (nejvyšší) čas ...

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

ekonomický: University of EconomicsVysoká škola ekonomická

kvalita: high-quality goodszboží vysoké kvality

mířit: aim highmířit vysoko

napětí: high/low voltage/tensionelektr. vysoké/nízké napětí

nejvyšší: speed limitnejvyšší povolená rychlost

několikanásobně: several times higherněkolikanásobně vyšší

pec: blast/smelting/annealing furnacehutn. vysoká/tavicí/žíhací pec

podpatek: (high) heels, high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

poloha: at higher altitudesve vyšších polohách

povolený: baggage allowancenejvyšší povolená váha zavazadel při cestování

přihláška: university applicationpřihláška na vysokou školu

skok: high jumpskok vysoký

stožár: electricity pylonelektr. stožár vysokého napětí

škola: university, collegevysoká škola

tlak: low/high blood pressuremed. nízký/vysoký (krevní) tlak

uvedený: the above mentioned, aforesaidvýše uvedený

volič: heavy/low pollsvysoká/nízká účast voličů

vysoká: at university, in collegena vysoké

hlásit se: apply for admission to a university, AmE apply to collegehlásit se na vysokou školu

horečka: He had a high fever.Měl vysokou horečku.

hříšně: exorbitantly high priceshříšně vysoké ceny

na: go to universityjít na vysokou školu

nárok: be too demandingmít příliš vysoké nároky

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

o: He is a head taller.Je o hlavu vyšší.

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

postavení: have a high social status/rankmít vysoké společenské postavení

priorita: top prioritynejvyšší priorita

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

přihlásit se: apply for admission to university, AmE apply to collegepřihlásit se na vysokou školu

snést: The material withstands high strain.Materiál snese vysoké namáhání.

účinný: highly effective drugvysoce účinný lék

vedení: top managementnejvyšší vedení

věk: great/advanced agevysoký/pokročilý věk

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

výnosný: high-yield, high-yieldingvysoce výnosný

laťka: set a high standardnasadit laťku vysoko

mínění: have a high opinion, think highly of sbmít vysoké mínění o kom

above: the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

bid: karet. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráče

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

college: at a local collegena místní vysoké škole

definition: high-definition screenobrazovka s vysokým rozlišením

distinction: of distinctionvysoce kvalitní, výjimečný, špičkový

educated: highly educateds vysokým vzděláním i oblast ap.

education: higher educationvyšší vzdělání

efficiency: high-efficiencys vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivní

ever: highest everrekordně vysoký, rekordní

executive: executive carmanažerský vůz, auto vyšší (střední) třídy

fidelity: high fidelityvysoká kvalita reprodukce zvuku

forehead: high foreheadvysoké čelo

furnace: hutn. blast furnacevysoká pec

grand: grand seigneurvysoce postavený člověk

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

height: of medium heightstředně vysoký

high: high definitionvysoké rozlišení obrazovky ap.

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

indebted: heavily indebtedvysoce zadlužený

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

lug: tech. lug boltšroub s vysokou hlavou do disků kol ap.

management: senior managementvyšší management

maximum: maximum security prisonvěznice s nejvyšší ostrahou

mention: the above mentionedvýše uvedený ve smlouvě

nutrition: high-nutrition foodvysoce výživné potraviny

nutritious: highly nutritiousvysoce výživný

officer: chief officernejvyšší úředník, vedoucí administrativy

official: top officialnejvyšší úředník

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

premium: premium offermimořádně vysoká nabídka k odkupu

prestige: high-prestige jobs(vysoce) prestižní zaměstnání

quality: prime quality goodszboží nejvyšší kvality

raging: raging inflationvysoká inflace

rank: of the first rankprvotřídní, nejvyšší v hierarchii

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

reliability: high reliability systemvysoce spolehlivý systém

rev: at high revsve vysokých otáčkách

risk: bad riskvysoce rizikový partner

sacrifice: the ultimate sacrificenejvyšší oběť

senior: senior officialsvysocí představitelé

shoe: high-heeled shoesboty na vysokém podpatku

struggle: They struggled through the high grass.Prodírali se vysokou trávou.

sugar: high in sugars vysokým obsahem cukru

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

top: hud. top notenejvyšší tón

treasurer: BrE, hist. Lord (High) Treasurerlord (nejvyšší) strážce pokladu

vysoce: We highly appreciate sthVysoce si ceníme čeho pomoci ap.