Hlavní obsah

university [ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  • univerzita, vysoká školaat universityna vysoké školegraduate from universityabsolvovat univerzitu, promovat na univerzitěredbrick universitynová univerzita oproti starým jako Oxford ap.

Vyskytuje se v

university: na vysoké školeat university

do: Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.I'd like to do maths at university.

enrol: zapsat se na univerzituenrol at a university

get into: Nedostal se na vysokou.He didn't get into university.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

fakultní: fakultní nemocniceUniversity/teaching/College Hospital

jít: go to universityjít na univerzitu

přihláška: přihláška na vysokou školuuniversity application

přijmout: be admitted to university, gain entrance to universitybýt přijat na univerzitu

student: vysokoškolský studentuniversity student, undergraduate

studium: vysokoškolské studiumuniversity studies

škola: vysoká školauniversity, college

titul: vysokoškolský tituluniversity degree

univerzita: at (a) universityna univerzitě

vysoká: na vysokéat university, in college

vysokoškolsky: vysokoškolsky vzdělanýwith a university degree

vysokoškolský: vysokoškolský tituluniversity degree

vysoký: vysoká školauniversity, college

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

na: at the universityna univerzitě

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

studovat: He studied at a local university.Studoval na místní univerzitě.

univerzitní: univerzitní vzdělání/profesor/knihovnauniversity education/professor/library

vyloučit: She was expelled from university.Byla vyloučena z univerzity.