Hlavní obsah

enrol, AmE! enroll [ɪnˈrəʊl]

Vyskytuje se v

přihlásit se: enrol on a language coursepřihlásit se do jazykového kurzu

zapsat: enrol sb in a coursezapsat koho do kurzu

zapsat se: enrol in a language coursezapsat se do jazykového kurzu

enrol: enrol at a universityzapsat se na univerzitu