Hlavní obsah

enrol, AmE! enroll [ɪnˈrəʊl]

Vyskytuje se v

přihlásit se: přihlásit se do jazykového kurzuenrol on a language course

zapsat: zapsat koho do kurzuenrol sb in a course

zapsat se: zapsat se do jazykového kurzuenrol in a language course