Hlavní obsah

hledat

Nedokonavé sloveso

  1. (něco ztraceného ap.) co look for, search for, seek sth(rozhlížet se po) cast about for sthCo hledáš?What are you looking for?Hledám práci.I'm looking for a job.jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth
  2. (byt ap.) co seek, look for sth(pídit se po potravě ap.) forage for sthHledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

Vyskytuje se v

práce: I am looking for a job.Hledám práci.

útěcha: seek solace/comfort in sthhledat útěchu v čem

útočiště: seek refugehledat útočiště

hnida: nitpickhledat na všem hnidy vrtat se v malichernostech

jehla: It's like looking for a needle in a haystack.To je jako hledat jehlu v kupce sena.

kupka: look for a needle in a haystackhledat jehlu v kupce sena

seno: look for a needle in a haystackhledat jehlu v kupce sena

counsel: seek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kým

dig: dig for sthhledat v zemi co hrabáním

drill: drill for oilhledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

post: look for a posthledat místo

job: I am looking for a job.Hledám práci.

look: What are you looking for?Co hledáš?

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

find: find fault with sb/sthkritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čem

hledat: go in search of sth/sb, zast. go in quest of sthjít hledat koho/co