Hlavní obsah

hledání

Vyskytuje se v

hledat: jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth

práce: Hledám práci.I am looking for a job.

útěcha: hledat útěchu v čemseek solace/comfort in sth

útočiště: hledat útočištěseek refuge

hnida: hledat na všem hnidy vrtat se v malichernostechnitpick

jehla: To je jako hledat jehlu v kupce sena.It's like looking for a needle in a haystack.

kupka: hledat jehlu v kupce senalook for a needle in a haystack

seno: hledat jehlu v kupce senalook for a needle in a haystack

counsel: hledat radu u koho, (při)jít se poradit za kýmseek sb's counsel

dig: hledat v zemi co hrabánímdig for sth

drill: hledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)drill for oil

fumble: (těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovatfumble for words

hunt: zahájit hledání, vyhlásit pátránílaunch a hunt

post: hledat místolook for a post

search: při hledání čeho, ve snaze najít coin search for sth

sensation: hledání nových vzrušujících/silných zážitkůsensation seeking

job: Hledám práci.I am looking for a job.

look: Co hledáš?What are you looking for?

none: Hledal jsem informace a nenašel žádné.I was seeking information and found none.

wanted: přijmeme/hledáme výpomochelp wanted

find: kritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čemfind fault with sb/sth