Hlavní obsah

chuť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (smysl) (sense of) tasteřidč. gustation
  2. (příchuť) taste, flavourAmE flavorbýt bez chutibe flavourless/insipid/tastelesspřijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth
  3. (k jídlu) na co i přen. appetite for sthDobrou chuť!Bon appétit!, (přeje-li číšník ap. též) Enjoy your meal!
  4. (chtění) na co desire to do sth(i na jídlo ap.) craving for sth(nutkání) urge to do sth(zápal ap.) zest, gustoNemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?Mám chuť na zmrzlinu.I feel like having an ice cream.Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.mít chuť (u)dělat cofeel like doing sth, fancy doing sth

Vyskytuje se v

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

zdravý: zdravá chuť k jídluhealthy/hearty appetite

zkazit: zkazit chuť komuput sb off his/her feed

appetite: whet sb's appetite for sthpovzbudit čí chuť do čeho, i přen. navnadit koho

compulsive: compulsive eatingchorobná chuť k jídlu

develop: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, oblíbit si co

disinclined: be disinclined to do sthnechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat co

fancy: have a fancy for sthmít chuť na co

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

taste: give taste to sthdodat chuť čemu, ochutit co

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

tempted: be tempted to do sthmít velkou chuť, být v pokušení udělat co

treat: go down a treatbodnout, přijít k chuti

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

begin: Well begun is half done.S chutí do toho a půl je hotovo.

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

meal: Enjoy your meal!Dobrou chuť!, Nechte si chutnat! přeje hl. číšník ap.

feed: be off one's feednemít chuť k jídlu, nebýt ve své kůži