Hlavní obsah

nutný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

krok: take necessary stepspodniknout nutné kroky

nezbytně: be vital/indispensable for sthbýt nezbytně nutný pro co

učinit: take necessary measuresučinit nutná opatření

zlo: necessary evilnutné zlo

aby: It was necessary for them to come in time.Bylo nutné, aby přišli včas.

pokládat: I don't find it necessary.Nepokládám to za nutné.

považovat: Do you consider it necessary?Považujete to za nutné?

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

evil: a necessary evilnutné zlo

skeleton: ekon. skeleton staffnejnutnější počet pracovníků, kmenoví zaměstnanci k udržení chodu továrny, organizace ap.

deem: It is deemed necessary.Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.

necessary: do whatever is necessaryudělej(te) vše, co je nutné

nutný: prerequisite for sthnutný předpoklad pro co