Hlavní obsah

person [ˈpɜːsən]

Podstatné jménopl. ~s/people

  1. osoba, člověk, jedinecpráv. artificial personprávnická osobapráv. natural personfyzická osobamissing personpohřešovaná osobaperson-dayosoboden
  2. persons form.osoby, jedinci
  3. as a personjako člověk o vlastnostech
  4. vyznavač, milovník čeho
  5. form. on one's personpři sobě, u sebe mít ap.

Podstatné jménopl. ~s/people

  1. in person osobně udělat ap.

Vyskytuje se v

colour: people of colourbarevní lidé tmavé pleti

next: as the next one/man/personjako každý (jiný)/druhý, jako všichni kdo

people: the people(prostý) lid, občané, obyvatelstvo

second person: the second persondruhá osoba

substance: person of substancezámožná osoba

age: people of all ageslidé všech věkových kategorií

authority: person in authorityúřední osoba s příslušnou pravomocí

business person: business peoplepodnikatelé, byznysmeni, obchodníci

country: country peoplevenkované, lidé z venkova

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

first person: výp. first person game/shooterhra/střílečka z pohledu 1. osoby

home: old people's home, home for the elderly, retirement homedomov důchodců, domov pro seniory

incompetent: (legally) incompetent person(právně) nezpůsobilá osoba

legal: legal personprávnická osoba

mountain: mountain peoplehoralé, lidé z hor

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

non-smoking: non-smoking person/womannekuřák/nekuřačka

pastoral: pastoral peoplepastevecký národ

people: people's republiclidová republika

people: people saypovídá se, říká se

people: have people skillsumět jednat s lidmi

possession: práv. person in possessiondržitel

psychologically: psychologically disturbed personpsychicky narušená osoba

read: can read peoplevyznat se v lidech

retired: retired peopledůchodci, lidé v důchodu

Romany: the Romany (people)Romové

seafaring: seafaring peoplenárod mořeplavců

second person: second person pluraldruhá osoba množného čísla

sex: people of the same sexlidé stejného pohlaví

smuggling: people smugglingpřevaděčství

street: street peoplelidé ulice, bezdomovci

street: street personpobuda, tulák, bezdomovec

taste: person of tastečlověk s dobrým vkusem

ungrateful: an ungrateful personnevděčník

violence: violence against the personnásilný trestný čin

working: working peoplepracující lid

young: BrE, práv. young personmladistvý osoba od 14 do 17 let

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

easy: He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.

enough: I've had enough of these people.Už mám těchhle lidí dost.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

many: As many as 4 million people watched the game.Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

most: Ann was the person he most hated.Nejvíce nenáviděl Annu.

ourselves: people like ourselveslidé jako my

over: people from all over the worldlidé z celého světa

scandalize: People were scandalized by it.Lidé tím byli silně pohoršeni.

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

that: that person who violates the lawčlověk, který porušuje právo

themself: the person themselfta osoba sama, on sám

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

who'll: There will be people who'll say ...Najdou se lidé, kteří řeknou...

Angličan: Angličané kolektivněthe English (people)

běloch: bělošithe whites, white people

boháč: boháčithe rich (people)

citově: citově založený člověkemotional person

domov: lidé bez domovahomeless people

domov: domov důchodcůold people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)

hlava: na hlavu osobuper head/capita/person

kontaktní: kontaktní osobacontact person

lidé: spousta lidía lot of people

lidé: cizí lidé neznámístrange people, strangers

množný: druhá osoba množného číslasecond person plural

našinec: našincipeople like you and me

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

osoba: úřední osobaúředník official, s pravomocí person in authority

osoba: práv. fyzická osobanatural person

osoba: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporate

povídat: povídá seříká se people say, it is said, rumour has it, tongues are wagging

právnický: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person

přítomný: přítomníthose/people present

účastník: účastník nehodyperson involved in the accident

venkovan: venkovanécountry people, countrymen

vstup: Nepovolaným vstup zakázánAuthorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff only

výdělečně: ekon. osoba samostatně výdělečně činnáself-employed person, na volné noze freelance worker

desítka: desítky lidítens of people

kočovnický: kočovnický národnomadic people, hl. o Romech travelling people

méně: méně lidífewer people

milion: milióny lidímillions of people

na: tisíc na osobuone thousand per person

nezvěstný: nezvěstná osobamissing person

osoba: jako soukromá osobaas a private person

osoba: stůl pro dvě osobytable for two (people)/(persons)

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

prostý: prostý lidcommon people

přežít: Přežili jen čtyři lidé.Only four people survived., There were only four survivors.

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.