Hlavní obsah

estimated [ˈestɪˌmeɪtɪd]

Vyskytuje se v

quantity: quantity estimatekvantitativní odhad

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

odhad: rough estimatehrubý odhad

hrubý: rough estimatehrubý odhad