Hlavní obsah

human [ˈhjuːmən]

Přídavné jméno

  • lidský, člověčíthe human racelidstvo, lidská rasa, lidský rod, lidské pokolení

Podstatné jméno

  • člověk, lidská bytost hl. oproti zvířatům, strojům ap., časté v sci-fihumanslidé ne zvířata, mimozemšťané ap.

Vyskytuje se v

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

being: human beingčlověk, lidská bytost

consumption: fit for (human) consumptionvhodný ke konzumaci určitá potravina

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

human: the human racelidstvo, lidská rasa, lidský rod, lidské pokolení

human resources: department of human resourcespersonální oddělení

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

race: human racelidská rasa, lidské pokolení

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

sacrifice: human sacrifice to the godslidská oběť bohům

trafficking: human traffickingobchod s lidmi/bílým masem

part: part human, part animalnapůl člověk, napůl zvíře

deklarace: Universal Declaration of Human RightsVšeobecná deklarace lidských práv

lidský: human rights/beinglidská práva/bytost

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

právo: human rightslidská práva

přenosný: transmissible to humanspřenosný na člověka

rasa: human racelidská rasa

rod: mankind, human kindlidský rod

selhání: human error/failureselhání lidského faktoru

vědomí: human mindlidské vědomí

vývoj: human evolutionbiol. vývoj člověka

zárodek: human embryo/foetusbiol. lidský zárodek

člověk: I am only human.Jsem přece jenom člověk.

zastánce: human rights defender/advocate, defender of human rightszastánce lidských práv

err: To err is human (, to forgive divine).Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).