Hlavní obsah

human [ˈhjuːmən]

Přídavné jméno

  • lidský, člověčíthe human racelidstvo, lidská rasa

Podstatné jméno

  • člověk, lidská bytost hl. oproti zvířatům, strojům ap., časté v sci-fihumanslidé ne zvířata, mimozemšťané ap.

Vyskytuje se v

err: To err is human (, to forgive divine).Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

being: human beingčlověk, lidská bytost

consumption: fit for (human) consumptionvhodný ke konzumaci určitá potravina

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

human resources: department of human resourcespersonální oddělení

human resources: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

race: human racelidská rasa, lidské pokolení

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

sacrifice: human sacrifice to the godslidská oběť bohům

trafficking: human traffickingobchod s lidmi/bílým masem

part: part human, part animalnapůl člověk, napůl zvíře

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

lidský: lidská práva/bytosthuman rights/being

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

právo: lidská právahuman rights

přenosný: přenosný na člověkatransmissible to humans

rasa: lidská rasahuman race

rod: lidský rodmankind, human kind

selhání: selhání lidského faktoruhuman error/failure

vědomí: lidské vědomíhuman mind

vývoj: biol. vývoj člověkahuman evolution

zárodek: biol. lidský zárodekhuman embryo/foetus

člověk: Jsem přece jenom člověk.I am only human.

zastánce: zastánce lidských právhuman rights defender/advocate, defender of human rights