Hlavní obsah

stovka

Vyskytuje se v

padesát: sto padesáthundred and fifty

drobné: Máte drobné za stovku?Have you got change for a hundred?

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

sázet: Sázím stovku.I bet a hundred.

stovka: stovky lidíhundreds of people

tisíc: tisíc osm set dvacet letopočeteighteen twenty

za: Koupil to za stovku.He bought it for a hundred.

and: tři sta padesátthree hundred and fifty

hundred: dvě stě dvacettwo hundred and twenty

sto: na sto procent vědět jistěfor a fact, for sure