Hlavní obsah

stihnout

Dokonavé sloveso

  1. (ještě chytit) co catch sthStihl jsem autobus do ...I caught the bus to ...nestihnout co vlak ap.miss sth
  2. (zvládnout včas) co manage sth (in time)(vtěsnat do svého plánu) squeeze inNestihl jsem to poslat.I didn't manage to send it.Stihli jsme to jen tak tak.We (only) just made it.stihnout tohovor. make it (in time)
  3. (postihnout) koho/co afflict, affect, hit sb/sth

Vyskytuje se v

termín: meet the deadlinedodržet termín, stihnout to v termínu

bus: catch/miss the busstihnout/zmeškat autobus

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

meet: meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termín

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

stihnout: miss sthnestihnout co vlak ap.