Hlavní obsah

congressional, Congressional [kənˈgreʃənəl]

Přídavné jméno

  • kongresový o kongresu USAcongressional committeekongresový výborcongressional electionsvolby do Kongresu