Hlavní obsah

hra

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hraní si) play(stolní ap.) gamedětská hrachildren's gamekaretní/stolní hracard/board gamehazardní hrygambling, gaming, games of chancepočítačové hrycomputer games
  2. (soutěž) gameOlympijské hryOlympic games, the Olympics
  3. (drama ap.) play, drama
  4. (na nástroj) playing(výkon) performance

Vyskytuje se v

deskový: board gamedesková hra

divadelní: play, dramadivadelní hra

hazardní: gambling (game), game of chancehazardní hra

honěná: tag (game)hra na honěnou

karetní: card gamekaretní hra

míčový: ball gamesmíčové hry

olympijský: Olympic Games, the OlympicsOlympijské hry

oslabení: penalty killinghra v oslabení

poctivý: fair playpoctivá hra

postavení: offsidesport. postavení mimo hru

pravidlo: game rulespravidla hry

přesilový: power playsport. přesilová hra

rozhlasový: radio station/dramarozhlasová stanice/hra

společenský: parlour gamespolečenská hra

stolní: board gamesstolní hry

vyloučit: fotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice, award a penalty to sbsport. vyloučit ze hry

zdržování: delaying (the game), timewastingsport. zdržování hry

dějství: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

o: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

act: play in three actshra o třech dějstvích

blind: blind man's buffhra na slepou bábu

delaying: sport. delaying (the game)zdržování (hry)

dirty trick: dirty tricksšpinavá hra

eldest: eldest handhráč otevírající hru v kartách

field: take the fieldzahájit vojenskou operaci, zahájit kampaň, sport. nastoupit do hry, jít do pole o hráči

first person: výp. first person game/shooterhra/střílečka z pohledu 1. osoby

game: word gamehra se slovy

gaming: PC/computer gaminghraní počítačových her, slang. paření

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

killing: sport. penalty killinghra v oslabení v hokeji

losing: losing game(již) prohraná hra

offside: sport. be offsidebýt v postavení mimo hru/ofsajdu

Olympic: Olympic gamesOlympijské hry

online: online gamesonline hry

penalty: sport. match penaltytrest ve hře

piggy: piggy in the middlehra na prostředníčka, sport. bago

play: child's playdětská hra, přen. hračka, brnkačka snadný úkol ap.

short: sport. short gamehra na a kolem greenu v golfu

stage: stage playdivadelní hra, drama

trivia: trivia game/quizzábavná vědomostní hra/soutěž založená na nepodstatných zajímavostech

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

bread: bread and circuseschléb a hry

hra: children's gamedětská hra

milost: dostat milostbe pardoned, be granted a pardon

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

samozřejmý: považovat co za samozřejmétake sth for granted

účelový: účelová dotacepravidelná block grant, specifická specific grant

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

azyl: udělit komu azylgrant sb asylum

grant: apply for a c!grantpožádat o grant

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

death: pohřebnédeath grant

dispensation: udělit výjimkugrant a dispensation

pardon: udělit milostpráv. grant a pardon

patent: udělit patentgrant a patent

permission: povolení se uděluje/neudělujepermission granted/denied

permit: udělit pracovní povolenígrant a work permit

power of attorney: vybavit koho plnou mocígrant sb power of attorney

request: vyhovět žádosti, schválit žádostgrant a request

student: studentské stipendiumstudent grant

take: brát co za samozřejmétake sth for granted

granted: pokud, za předpokladu/připustíme-li, žegranted (that)

agreed: agreed conditionssjednané podmínky

atmospheric: atmospheric conditionspovětrnostní podmínky

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

condition: conditions of employmentpodmínky pracovní smlouvy

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

equality: on an equality with sbv rovném postavení vůči komu, za rovných podmínek jako kdo

industrial: industrial conditionspracovní podmínky dělníka

licence: práv. release on licencepropuštění na podmínku

package: salary packageplatové podmínky k dané pozici

parole: be given parolebýt propuštěn na podmínku

payment: terms of paymentplatební podmínky

probation: be on probationbýt ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmínce

qua: (conditio) sine qua nonnezbytná podmínka

sentence: práv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka

term: ekon. credit termsúvěrové podmínky

weather: weather conditionspovětrnostní podmínky

working: working conditionspracovní podmínky

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

dodržet: abide by the conditionsdodržet podmínky

drsný: harsh conditionsdrsné podmínky

pod, pode: on condition that, providing thatpod podmínkou, že

podmínka: on condition/provided that ...pod podmínkou, že ...

povětrnostní: weather conditionspovětrnostní podmínky

storno: cancellation policystorno podmínky

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

životní: living conditionsživotní podmínky

stísněný: in cramped conditionsve stísněných podmínkách

vytvořit: More suitable conditions have been created.Byly vytvořeny vhodnější podmínky.

shepherd: German shepherdněmecký ovčák, hovor. vlčák

ovčák: German shepherd (dog), BrE Alsatianzool. německý ovčák