Hlavní obsah

play [pleɪ]

Sloveso

 1. with sth hrát si s čím
 2. sth hrát co fotbal, karty ap.BrE play awayhrát venku na hřišti soupeřeplay sportssportovat, dělat sporty
 3. sth zahrát, odehrát co míč
 4. on sb provést komu vylomeninu ap.
 5. sb/sth hrát (si) (na) koho, dělat koho předstírat
 6. play it (za)chovat se, jednat jak
 7. (on) sth hrát na co hudební nástrojCan you play the piano?Umíš hrát na klavír?
 8. sth přehrát, pustit co nahrávku ap., hrát reprodukovaná hudbaShall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

Podstatné jméno

 1. hra(ní)child's playdětská hra, přen. hračka, brnkačka snadný úkol ap.
 2. hra divadelní ap.radio playrozhlasová hra
 3. přen.volnost, prostor pro jednání, pohyb

Vyskytuje se v

card: play one's cards rightpočínat si dobře, dobře to navléknout

fast: play fast and loosewith sth chovat se nezodpovědně, dělat čachry s čím

fire: be playing with firezahrávat si s ohněm, dráždit hada bosou nohou

gallery: play to the gallerypředvádět se, snažit se zapůsobit na širokou veřejnost

hand: play into sb's handnahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhému

hard: play hard to getpředstírat nezájem, dělat nedobytnou a zvyšovat tím zájem o sebe

havoc: play havoc with sth, wreak havoc on sthnapáchat spoušť, nadělat paseku v čem, zpustošit, rozvrátit co

hell: play hell with sth(na)dělat paseku v čem, dát zabrat čemu

hooky: play hookychodit za školu

host: play host tosth/sb být pořadatelem čeho, hostit koho, pořádat co slavnostní večer ap.

mystery: mystery (play)mysterium středověké drama s liturgickým tématem

part: play a part in sthhrát roli v čem, podílet se na čem

play-act: be play-actinghrát to, předstírat, hrát divadýlko

play off against: play sb off against the otherstavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho

play out: be played outodehrávat se, odvíjet se drama, dění ap.

play up: be playing upzlobit, vypovídat poslušnost stroj, záda ap.

possum: play possumdělat mrtvého brouka, dělat blbého

run: against the run of playnavzdory (dosavadnímu) vývoji hry

safe: play (it) safeneriskovat, hrát na jistotu

truant: play truantchodit za školu, ulejvat se ze školy

act: play in three actshra o třech dějstvích

act: one-act playjednoaktovka

April Fool: play an April Fool's joke on sbvyvést aprílem koho

blinder: BrE hovor. play a blinderfantasticky zahrát, podat oslnivý výkon sportovec, hudebník

card: play cardshrát karty

coy: play coypředstírat plachost

cymbal: play the cymbalshrát na činely

dart: play dartshrát šipky

forfeit: play forfeitshrát na fanty

free: free playvůle pohybu mechanické součástky, přen. volnost, svoboda míra svobody jednání ap.

hide-and-seek: play hide-and-seekhrát (si) na schovávanou

hunch: play a hunchřídit se instinktem při výběru ap.

opposite: play opposite sbhrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komu

roulette: play roulettehrát ruletu

sheet music: play from sheet musichrát z not

stage: stage playdivadelní hra, drama

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

round: He played a round of 67.Zahrál hřiště na 67 úderů.

the: She played the guitar.Hrála na kytaru.

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech

waiting game: play the/a waiting gametakticky vyčkávat, prodlužovat to