Hlavní obsah

complain [kəmˈpleɪn]

Sloveso

  1. to sb about sth stěžovat si komu na co, podat stížnost u koho na co, reklamovat coHow is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.
  2. of sth naříkat si na co bolest, nemoc ap.She complained of headache.Stěžovala si na bolest hlavy.

Vyskytuje se v

do: All he does is complain.Jenom si pořád stěžuje.

reklamace: complain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaintpodat reklamaci

dosud, doposud: Nobody has complained so far.Nikdo si dosud nestěžoval.

stěžovat si: I can't complain.Nemohu si stěžovat.

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.