Hlavní obsah

bleach [bliːtʃ]

Sloveso

  • sth (vy)bělit, odbarvit co na slunci, chemickybleach the laundrybělit prádlobleached blondeodbarvená blondýna

Podstatné jméno

  • bělidlo, bělicí prostředek(household) bleachchlorové bělidlo, chlorový čističbleach solutionbělicí roztokhair bleachodbarvovač vlasů

Vyskytuje se v

agent: bleaching agentbělidlo

oxygen: oxygen bleachingbělení kyslíkem

odbarvovač: odbarvovač vlasůhair bleach