Hlavní obsah

apologize, BrE+ apologise [əˈpɒləˌdʒaɪz]

Sloveso

  • to sb for sth omluvit se, omlouvat se komu za coShe apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

Vyskytuje se v

do: We do apologize.Velice se omlouváme.

need: You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.