Hlavní obsah

pomáhat

Nedokonavé sloveso

  1. (poskytovat pomoc) komu help, aid, assist sbpomáhat si vzájemněhelp each otherviz též pomoct
  2. (umožňovat) help(usnadnit) facilitate sth
  3. (zbavovat nepříjemností) od čeho help against sth

Vyskytuje se v

se, si: Pomáháme si.We help each other.

conducive: be conducive to sth(na)pomáhat čemu, usnadňovat co vznik, navození ap.

co-operative: be co-operativespolupracovat, pomáhat

put out: put osf out for sbobtěžovat se kvůli komu, obětovat se pro (ostatní), pomáhat komu

work: work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.

another: They help one another.Pomáhají si (navzájem).

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

need: There's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.