Hlavní obsah

pomoct, pomoci

Dokonavé sloveso

  1. (poskytnout pomoc) komu s čím help, aid, assist sb with sth, lend sb a hand(službou) do sb a service, do sb a good turnMůžete mi pomoci?Can you help me?Pomoz mi.Give me a hand.Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?Ukažte, pomůžu vám.Let me help you.
  2. (někomu do schodů ap.) komu kam help sb swh, komu k čemu help sb gain sth, win sb sth
  3. (přinést úlevu) help(od bolesti) ease the pain
  4. (zbavit) komu od čeho i euf. relieve sb of sth(zachránit) rescue sb from sth, deliver sb from sth

Vyskytuje se v

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

přimět: Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

vám: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

-aided: prováděný za pomoci počítačecomputer-aided

carry: přenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.carry sb through sth

computer: vytvořený za pomoci počítačecomputer-aided

first aid: stanice první pomoci, ošetřovnafirst-aid post/station

hand: pomoci komugive sb a hand

help: pomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývojihelp along

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

lend: pomoci komulend sb a hand

outreach: program aktivní pomoci vyhledávání těch, kteří ji potřebujíoutreach programme

strand: být uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomocibe stranded

succour: poskytnout pomoc, pomoci komugive succour to sb

worker: pracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.aid worker

aid: za pomoci, (s) pomocí čehowith the aid of sth

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

can: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

could: Mohl byste nám pomoci?Could you help us?

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

get: Přesvědčila ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

good: Léčba nijak nepomohla.The treatment didn't do any good.

however: Pomůžu, jak jen budu moci.I will help however I can.

little: Potřebuji trošku pomoct.I need a little help.

not: Nemohl jsem si pomoci.I couldn't help it.

someone: Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.I need someone to help me.

there: V tom ti mohu pomoci.I can help you there.

difference: mít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čemmake a (lot of) difference

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?