Hlavní obsah

kill [kɪl]

Podstatné jméno

  1. zabití, usmrcení, skolení zvířete ap.AmE kill ratiopoměr počtu zabitých obou stran v bojiroad killsražení zvířete vozidlem na silnici, zvíře zabité/sražené vozidlem
  2. úlovek, skolená zvěř

Vyskytuje se v

cat: Curiosity killed the cat.Kdo je zvědavý, bude brzo starý., Kdo se moc ptá, moc se dozví.

dressed: be dressed to killbýt vyfiknutý, být krásně oháknutý

outright: be killed outrightbýt na místě mrtev při nehodě

accidental: accidental killingnáhodné/neúmyslné zabití

fit: dressed fit to killvyparáděný, (parádně) oháknutý, celý nastrojený

killing: sport. penalty killinghra v oslabení v hokeji

penalty: penalty killinghra v oslabení v hokeji

unlawful: práv. unlawful killingnezákonné zabití neúmyslné i vražda

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

be: They were killed by terrorists.Byli zabiti teroristy.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

shalt: Thou shalt not steal/kill.Nepokradeš./Nezabiješ.

oslabení: hra v oslabenípenalty killing

sebevražda: spáchat sebevražducommit suicide, zabít se kill osf

služba: zabit při výkonu službykilled in the line of duty

ukrátit: ukrátit si časkill time

zabití: práv. zabití v sebeobraněkilling in self-defence

život: přijít o životlose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killed

hubit: hubit plevel/myšikill weeds/mice

krátit: krátit si čas čímwhile away the time doing sth, kill time by doing sth

moct: Mohli tě zabít!You could have been killed!

mstít se: Mstí se za zabití ...He is taking revenge for the killing ...

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

se, si: Zabil se.při nehodě He was killed., sebevraždou He killed himself.

vraždit: vraždit zvířatakill animals

zabít: Byl zabit výstřelem z pušky.He was killed by a rifle shot.

zabít: zabít časkill time

zabít se: Zabil se v autě.He was killed in a car accident.

zahynout: zahynout v bojibe killed in action

zahynout: Při výbuchu zahynulo pět osob.Five people were killed in the explosion.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

posílit: Co tě nezabije, to tě posílí.Things that won't kill you will make you stronger.

terno: udělat ternov podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killing

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone