Hlavní obsah

kill [kɪl]

Podstatné jméno

  1. zabití, usmrcení, skolení zvířete ap.AmE kill ratiopoměr počtu zabitých obou stran v bojiroad killsražení zvířete vozidlem na silnici, zvíře zabité/sražené vozidlem
  2. úlovek, skolená zvěř

Vyskytuje se v

dressed: be dressed to killbýt vyfiknutý, být krásně oháknutý

kill: kill (off)sth přen. zmařit, zničit, zhatit co plán ap.

outright: be killed outrightbýt na místě mrtev při nehodě

accidental: accidental killingnáhodné/neúmyslné zabití

killing: sport. penalty killinghra v oslabení v hokeji

penalty: penalty killinghra v oslabení v hokeji

unlawful: práv. unlawful killingnezákonné zabití neúmyslné i vražda

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

be: They were killed by terrorists.Byli zabiti teroristy.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

shalt: Thou shalt not steal/kill.Nepokradeš./Nezabiješ.

oslabení: penalty killinghra v oslabení

sebevražda: commit suicide, zabít se kill osfspáchat sebevraždu

služba: killed in the line of dutyzabit při výkonu služby

ukrátit: kill timeukrátit si čas

zabití: killing in self-defencepráv. zabití v sebeobraně

život: lose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killedpřijít o život

hubit: kill weeds/micehubit plevel/myši

krátit: while away the time doing sth, kill time by doing sthkrátit si čas čím

moct: You could have been killed!Mohli tě zabít!

mstít se: He is taking revenge for the killing ...Mstí se za zabití ...

nuda: do sth out of (sheer) boredom/to kill timeudělat co (čistě) z nudy

se, si: při nehodě He was killed., sebevraždou He killed himself.Zabil se.

vraždit: kill animalsvraždit zvířata

zabít: He was killed by a rifle shot.Byl zabit výstřelem z pušky.

zabít se: He was killed in a car accident.Zabil se v autě.

zahynout: be killed in actionzahynout v boji

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

posílit: Things that won't kill you will make you stronger.Co tě nezabije, to tě posílí.

terno: v podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killingudělat terno

trop: do or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or busthop nebo trop

cat: Curiosity killed the cat.Kdo je zvědavý, bude brzo starý., Kdo se moc ptá, moc se dozví.