Hlavní obsah

testament

Vyskytuje se v

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

nový: New Testamentnáb. Nový zákon

poslední: (last) will, testamentposlední vůle

starý: the Old Testamentbibl. Starý zákon

vůle: last will (and testament)poslední vůle

zákon: the Old/New Testamentbibl. Starý/Nový zákon