Hlavní obsah

čí

Zájmeno

  • whoseČí je to vina?Whose fault is it?

Vyskytuje se v

ten, ta, to: při srovnání ap. the... the...čím - tím

dlouho: the longer the betterčím déle, tím lépe

hůř: worse and worsečím dál hůře

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

větší: bigger and biggerčím dál větší

víc: more and morečím dál tím víc

čí: Whose fault is it?Čí je to vina?

dřív: The sooner the better.Čím dřív, tím lépe.

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

chyba: Whose fault is it?, Who's to blame?Čí je to chyba?

posloužit: (How) can I help you?Čím vám mohu posloužit?

přemýšlet: What are you thinking about?Nad čím přemýšlíš?

vina: Who is to blame?Čí je to vina?

začít: What shall we start with?Čím začneme?

živit se: What do you do for a living?Čím se živíš?

dál: more and morečím dál více

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

quick: hovor. the quicker the betterčím rychleji, tím lépe

the: The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.

whose: Whose fault is it?Čí to je chyba?

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

co: stupňování the ... the ...čím - tím

acting: voice actingdabink, dabování, namlouvání postav

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

character: central characterústřední postava díla

medium: medium buildstřední postava

mythical: mythical figuremytická postava

nude: the nudenaháč, nahá postava

boyish: boyish figurechlapecká postava o dívce

postava: be of medium buildbýt střední postavy

střední: be of medium buildbýt střední postavy

ústřední: the main character in the filmústřední postava filmu