Hlavní obsah

vina

Podstatné jméno, rod ženský

  • guilt, blame(chyba) fault(zavinění) form. culpabilitypocit vinysense/feeling of guiltČí je to vina?Who is to blame?To není moje vina.It's not my fault.být na viněbe to blame, be at faultbýt bez vinybe blameless

Vyskytuje se v

nevina: prove sb's innocenceprokázat čí nevinu

přiznání: guilty pleapráv. přiznání viny před soudem

přiznat: plead guilty to/of sthpráv. přiznat vinu u soudu

svalit: put/lay/pin the blame on sbsvalit vinu na koho

vinou: through one's own faultvlastní vinou

zprostit: acquit, clear sb of sth, absolve sbzprostit koho viny soudně

zproštění: acquittal, odpuštění absolutionpráv. zproštění viny

čí: Whose fault is it?Čí je to vina?

popírat: plead not guiltypráv. popírat svou vinu

vlastní: through no fault of one's ownne vlastní vinou

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

act: act the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

collective: collective guiltkolektivní vina

complicit: be complicit in sthmít svoji vinu na čem

fault: through the fault of sbvinou, zaviněním koho

guilty: make sb feel guiltyvzbudit v kom pocit viny

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

place: place blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho

plea: práv. plea of guilty/not guiltydoznání viny/popření viny

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

snuggle: snuggle (close)/up to sb, against sth(při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemu

take: take the blamevzít na sebe vinu

verdict: verdict of guiltyvýrok o vině, odsuzující výrok

blame: put the blame on sbsvést to, svalit vinu na koho, vinit koho

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu, cítit se vinným u soudu

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

vina: be to blame, be at faultbýt na vině