Hlavní obsah

vyjádřit se

Dokonavé sloveso

  1. (slovně sdělit) express osfVyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.
  2. (zaujmout stanovisko) k čemu give/express one's opinion on sth(komentovat něco) comment on sth(se záporem) commit osf on sthNechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.