Hlavní obsah

vyjádřený

Vyskytuje se v

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádření: odborné vyjádřeníexpert('s) opinion

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

soucit: vyjádřit soucit s kýmexpress one's sympathy with sb, commiserate with sb

uspokojení: vyjádřit uspokojení nad čímexpress satisfaction with sth

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.

vyjádřit se: Nechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

express: express osfvyjádřit se

express: expressed as a percentageprocentuálně vyjádřený

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

sorrow: express one's sorrow at sthvyjádřit svůj zármutek nad čím

sympathy: offer one's sympathy to sbvyjádřit komu (upřímnou) soustrast

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

unavailable: be unavailable for commentodmítat se (k věci) vyjádřit

utterance: give (no) utterance to sth(ne)vyjádřit co

come out: She came out in favour of ...Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

vote of thanks: She proposed a vote of thanks to him.Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově