Hlavní obsah

vyjádřený

Vyskytuje se v

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádření: odborné vyjádřeníexpert('s) opinion

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

soucit: vyjádřit soucit s kýmexpress one's sympathy with sb, commiserate with sb

uspokojení: vyjádřit uspokojení nad čímexpress satisfaction with sth

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.

vyjádřit se: Nechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth