Hlavní obsah

commit

Vyskytuje se v

custody: uvalit vazbu na kohocommit sb to custody, put sb in custody

suicide: spáchat sebevražducommit suicide

trial: být postaven před soud kdobe committed for trial

memory: zapamatovat si co nazpaměťcommit sth to memory

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

přísahat: práv. křivě přísahatcommit perjury, perjure osf, lie under oath

sebevražda: spáchat sebevražducommit suicide, zabít se kill osf

skoncovat: skoncovat se životemcommit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osf

trestný: spáchat trestný čincommit a crime/an offence

uvalit: práv. uvalit na koho vazbucommit sb to/take sb into/put sb in custody

hrob: být uložen do hrobu kohobe committed to the grave

hřích: páchat hříchycommit sins

spáchat: spáchat sebevražducommit suicide

zrada: dopustit se zradycommit treason, na kom betray sb

commit: nasadit jednotky do bojecommit troops