Hlavní obsah

vyhradit

Dokonavé sloveso

  1. (k něj. účelu) co čemu, co na co reserve(vyčlenit) set aside, designate(peníze v rozpočtu ap.) earmark sth for sth
  2. (předem zajistit) co reserve sthvšechna práva vyhrazenaall rights reserved

Vyskytuje se v

právo: všechna práva vyhrazenaall rights reserved