Hlavní obsah

nahradit

Vyskytuje se v

substitute: sth is no substitute for sthco se nevyrovná čemu, co nemůže nahradit co

substitute: there is no substitute for sthnic nenahradí co, co je nenahraditelné