Hlavní obsah

trustee [trʌˈstiː]

Vyskytuje se v

account: trust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet

bankruptcy: trustee in bankruptcysprávce konkurzní podstaty, konkurzní správce

správce: trustee in bankruptcy, v EU též liquidatorekon. správce konkurzní podstaty

trustee: ekon. trustee in bankruptcysprávce konkurzní podstaty, konkurzní správce