Hlavní obsah

trusting, trustful 'trVstfUl or 'trVstfEl [ˈtrʌstɪŋ]

Vyskytuje se v

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

trust: trust (hospital)státní nemocnice se samostatnou správou

account: trust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet

betrayal: betrayal of trustzklamání důvěry

breach: práv. breach of trustporušení/zneužití/zklamání důvěry, zpronevěra svěřeného majetku správcem majetku

charitable: charitable trust(veřejná) dobročinná nadace, obecně prospěšná společnost

deed: trust/title deed(s)svěřenecká/nabývací listina

put: put one's trust in sb/sthvkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemu

repose: repose one's trust in sbvkládat/vložit svoji důvěru v koho

trust: put sth in trustdát do svěřenectví, svěřit co

trust: trust deedsvěřenecká listina

trust: trust territoryporučenské/svěřenecké území spravované jiným státem ap.

trust: BrE, AusE National TrustNárodní památkový ústav na ochranu historických a přírodních památek

betray: betray sb's trustzklamat čí důvěru

oneself: One can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.

trust: Can he be trusted?Dá se mu věřit?

věřit: Dá se mu věřit?Can he be trusted?