Hlavní obsah

entrust [ɪnˈtrʌst]

Sloveso

  • sth to sb, sb with sth svěřit komu co úkol, dítě ap.

Vyskytuje se v

power: entrust sb with the powersvěřit komu pravomoc

svěřit se: svěřit se do péče/rukou kohoput osf in sb's hands, entrust osf to sb

svěřit: Svěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.