Hlavní obsah

entrust [ɪnˈtrʌst]

Sloveso

  • sth to sb, sb with sth svěřit komu co úkol, dítě ap.

Vyskytuje se v

power: entrust sb with the powersvěřit komu pravomoc

svěřit se: put osf in sb's hands, entrust osf to sbsvěřit se do péče/rukou koho

svěřit: They entrusted the child to the doctors.Svěřili dítě lékařům.