Hlavní obsah

religion [rɪˈlɪdʒən]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

vyznání: freedom of religion/worshipsvoboda vyznání

religion: freedom of religionsvoboda vyznání