Hlavní obsah

confidently [ˈkɒnfɪdəntlɪ]

Vyskytuje se v

přesvědčený: be sure/persuaded/confident that ...být přesvědčený, že ...

působit: He gave the impression of being self-confident.Působil sebevědomě.

se, si: He is self-confident.Věří si.

věřit: I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...Pevně věřím, že...

kramflek: jistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sthbýt pevný v kramflecích