Hlavní obsah

přislíbit

Dokonavé sloveso

  • co promise (to do) sth(zavázat se) pledge(přísahat) vow to do sthPřislíbili nám pomoc.They promised to help us.