Hlavní obsah

hurry [ˈhʌrɪ]

Podstatné jméno

  • spěch, chvatI am in a hurry.Spěchám.in a hurryve spěchu, chvatně

Vyskytuje se v

hurry up, hurry along: hurry sth up/alongurychlit, uspíšit proces ap., popohnat/popohánět koho/co ke spěchu

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

mít: be in a hurrymít naspěch

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feetmít napilno s čím

v, ve: in a hurryve spěchu

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

fofr: hned Pronto!, Now!, pospěš Make it snappy!, Hurry up!Fofrem!

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

naspěch: be in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for timemít naspěch

pohnout: Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!Pohni!

pospíchat: He hurried home.Pospíchal domů.

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.Pospěš si!

spěch: in a hurryve spěchu

spěchat: I am in a hurry.Spěchám.

tempo: Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!hovor. Tempo!

sebou: hurry up, look sharp, hovor. make it snappy, shake a leg, buck uphodit sebou pohnout si

hurry: There's no hurry.Není kam spěchat., To nespěchá.