Hlavní obsah

hurry [ˈhʌrɪ or hɜːrɪ]

Podstatné jméno

  • spěch, chvatI am in a hurry.Spěchám.in a hurryve spěchu, chvatně

Vyskytuje se v

hurry along: hurry sth alongurychlit, uspíšit proces ap., popohnat/popohánět koho/co ke spěchu

hurry up: hurry sth upurychlit, uspíšit proces ap., popohnat/popohánět koho/co ke spěchu

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

mít: mít naspěchbe in a hurry

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

v, ve: ve spěchuin a hurry

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

naspěch: mít naspěchbe in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for time

pohnout: Pohni!Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.

pospíchat: Pospíchám.I'm in a hurry.

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!

spěch: ve spěchuin a hurry

spěchat: Spěchám.I am in a hurry.

spěchat: Spěchal domů.He hurried home.

spěchat: Spěchej(te).Hurry up.

spěchat: Není kam spěchat.There is no hurry.

spěchat: To nespěchá.There's no hurry., It is not urgent.

tempo: hovor. Tempo!Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!

sebou: hodit sebou pohnout sihurry up, look sharp, hovor. make it snappy