Hlavní obsah

pospíšit si

Dokonavé sloveso

  1. (při chůzi ap.) hurry uphovor. (v rozkazu) look sharp, shake a legPospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!
  2. (s činností) s čím hasten, hurry, rush to do sth

Vyskytuje se v

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!