Hlavní obsah

spěchat

Nedokonavé sloveso

  1. (rychle jít) kam hurry, be in a hurry, rushSpěchám.I am in a hurry.Spěchal domů.He hurried home.Spěchej(te).Hurry up.Není kam spěchat.There is no hurry.
  2. (rychle dělat) s čím rush sth, hurry, hasten to do sth
  3. (naléhat) na koho rush, hurry sb into sth
  4. (být urgentní) be urgentVelice to spěchá.It is very urgent.To nespěchá.There's no hurry., It is not urgent.

Vyskytuje se v

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.

haste: velmi spěchat, mít velmi naspěchbe in great haste

hurry: Spěchám.I am in a hurry.

time: Nespěchej!, Máš čas!, Pěkně v klidu!, Není kam spěchat.Take your time!

spěchat: Spěchám.I am in a hurry.