Hlavní obsah

hurry [ˈhʌrɪ]

Podstatné jméno

  • spěch, chvatI am in a hurry.Spěchám.in a hurryve spěchu, chvatně

Vyskytuje se v

hurry up, hurry along: urychlit, uspíšit proces ap., popohnat/popohánět koho/co ke spěchuhurry sth up/along

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

mít: mít naspěchbe in a hurry

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feet

v, ve: ve spěchuin a hurry

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

fofr: Fofrem!hned Pronto!, Now!, pospěš Make it snappy!, Hurry up!

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

naspěch: mít naspěchbe in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for time

pohnout: Pohni!Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.

spěch: ve spěchuin a hurry

spěchat: Spěchám.I am in a hurry.

tempo: hovor. Tempo!Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!

sebou: hodit sebou pohnout sihurry up, look sharp, hovor. make it snappy, shake a leg, buck up

hurry: Není kam spěchat., To nespěchá.There's no hurry.