Hlavní obsah

hurry up

Vyskytuje se v

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

fofr: hned Pronto!, Now!, pospěš Make it snappy!, Hurry up!Fofrem!

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

pohnout: Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!Pohni!

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.Pospěš si!

spěchat: Hurry up.Spěchej(te).

tempo: Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!hovor. Tempo!

sebou: hurry up, look sharp, hovor. make it snappy, shake a leg, buck uphodit sebou pohnout si