Hlavní obsah

inundate [ˈɪnʌnˌdeɪt]

Sloveso

  1. be inundated with sthbýt zaplaven/zavalen čím dotazy ap.
  2. sth (with/by sth) form. zaplavit co (čím) vodou