Hlavní obsah

podobnost

Vyskytuje se v

resemblance: podobat se, být podobný komu/čemu, mít podobnost s kým/čímbear a resemblance to sb/sth