Hlavní obsah

podobně

Vyskytuje se v

a: a podobněand things like that, and suchlike

podobný: nic podobnéhonothing like that

false: = podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významemling. false friend

ilk: hovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení, podobného typuof that ilk

sort: něco na ten způsob, něco podobnéhosomething of the sort

striking: být komu neobyčejně/nápadně podobnýbear a striking resemblance to sb

kind: Nenávidím Johna a jemu podobné.I hate John and his kind.

much: Den skončil velmi podobně, jak začal.The day ended much as it began.

resemblance: podobat se, být podobný komu/čemu, mít podobnost s kým/čímbear a resemblance to sb/sth

similar: Jsou si podobní.They look similar.

podobně: a podobněand the like