Hlavní obsah

resemblance [rɪˈzembləns]

Podstatné jméno

  • to sb/sth, between sb/sth podobnost, podoba komu/čemu, mezi kým/čímbear a resemblance to sb/sthpodobat se, být podobný komu/čemu, mít podobnost s kým/čím

Vyskytuje se v

bear: vůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako cobear no resemblance to sth

striking: být komu neobyčejně/nápadně podobnýbear a striking resemblance to sb

resemblance: podobat se, být podobný komu/čemu, mít podobnost s kým/čímbear a resemblance to sb/sth